Samsynsproblem

Samsynsproblem, vad är det?

Samsynsproblem är i grunden inte ett ögonproblem, utan ett problem med hjärnans styrning av ögonen, dvs ögonkoordinationen. Varje öga kan se bra individuellt, men tillsammans så lyckas de inte fokusera i samma punkt. 

Vid samsynsproblem har man svårt att få skärpa i en punkt med båda ögonen vilket är del av problemet. Då försöker hjärnan genom att jobba hårdare få skärpa, vilket kan förbruka väldigt mycket energi i pannloben.

Samsynsproblem är ofta medfödda och blir ibland mer framträdande senare i livet. Under de senaste åren har man sett en ökning av samsynsproblem som förklaras av den ökade användningen av mobiltelefoner och surfplattor.

Ansträngningen och närarbetet det innebär att fokusera länge och ofta på små skärmar tröttar ut ögonen. Människor som tidigare har kunnat kompensera för mindre avvikelser som de inte ens har varit medvetna om får plötsligt symptom.

Bland barn finns en trend mot ökade samsynsproblem, där siffror upp mot 25% rapporteras tillsammans med en snabbt ökande närsynthet. Troligen är detta en följd av snabbt ökad användning av mobiler och surfplattor från väldigt ung ålder.

Även bland personer över 60 år förekommer samsynsproblem ofta, kan vara så många som 40% av befolkningen. 

Vill du ta reda på om du har samsynsproblem?

Symtom på samsynsproblem

Trött i ögonen
Huvudvärk
Lässvårigheter
Problem med koncentration
Skrivsvårigheter
Svårt att bedöma avstånd
Yrsel
Trötthet
Dubbelseende
Utmattning vid läsning
Ord hoppar
Bokstäver flyter ihop

Symtom hos barn

Hos barn kan samsynsproblem vara svårare att upptäcka då de ofta inte själva förstår att något är fel. Vanliga tecken på samsynsproblem hos barn är att barnet har svårt att koncentrera sig på text eller inte gillar att titta på små skärmar. En del barn som diagnostiserats med läs- och skrivsvårigheter har i själva verket problem med samsynen.

8 främsta orsakerna till samysnproblem

Samsynsproblem kan orsakas av flera olika anledningar.
Här kommer några exempel:

  • Medfött

  • Ärftligt

  • Stress

  • Dysfunktion i ögats muskler

  • Okorrigerade synfel

  • Hjärnskakningar

  • Neurologiska/systemsjukdomar

  • Sjukdom (hög feber eller infektioner)

Professor i optometri om samsynsproblem

Hur åtgärdar man problemet?

Samsynsproblem går att åtgärda, detta kan du göra med prismaglasögon, samsynsträning eller operation. 

Samynsträningen har funnits länge och förr tränade man genom att fokusera på en penna som man höll framför ansiktet och rörde fram och tillbaka från nästippen till utsträckt arm.

Med vår träning tvingar du båda dina ögon att jobba samtidigt. Detta görs med vår app där du har två horisontellt liggande bilder på skärmen som rör sig.Träningen utförs i VR glasögon och detta gör att den som tränar inte uppfattar två bilder utan bara en.

Istället för att sitta med en penna framför ansiktet kan du nu träna upp din samsyn mycket snabbare och framförallt på ett roligare sätt.

Du kan själv välja vilket innehåll du vill titta på under träningen, både video och bilder finns.

Vad har barnet fått ut av träningen?

Bättre läshastighet är en stor fördel i allt skolarbete.
Det har också påverkats Eriks självförtroende positivt!
Ulrika, Järfälla
Mamma till sonen Erik 11 år, som tränat

Känner du igen dig?

Om du tycker att du känner igen dig i symptomen och skulle vilja göra något åt det borde du träna med oss. Faktum är att alla som har tränat med oss har blivit bättre. 

Vi hjälper dig bli bättre!