Patenterad VR-träning

Boosta din läsning och koncentrationsförmåga

Visste du att ögonkoordination påverkar läshastighet och koncentration? Imvi Labs har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet utvecklat en effektiv lösning för att förbättra ögonkoordinationen. Nu kan du enkelt förbättra din läshastighet för livet genom att titta på streamat innehåll i VR.

Vi hjälper dig

Ögonkoordinationsproblem är vanligt bland personer med dyslexi och kan tränas bort med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan och förbättrar läsförmågan. Läs mer

Personer med ADHD och koncentrationsproblem upplever ofta ögonkoordinationsproblem som kan förbättras med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan samt förbättrar fokus och läsförmåga. Läs mer

Problem med koncentrationssvårigheter kan bero på problem med ögonkoordinationen. Genom att träna upp ögonens koordination så avlastar man hjärnan vilket ökar koncentrationen. Läs mer

Symptom som dubbelbild och ansträngda ögon är vanliga vid samsynsproblem och kan förbättras med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan samt förbättrar fokus och läsförmåga. Läs mer

Dubbelseende är väldigt vanligt hos personer som råkat ut för hjärntrauma, stroke eller post-covid. Imvi Labs metod kan träna hjälpa till att träna bort ditt dubbelseende. Läs mer

Ögonkoordinationsproblem är vanligt hos personer med läs- och skrivsvårigheter och kan förbättras med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan och förbättrar läsförmågan. Läs mer

Gör vårt gratistest för att se om vi kan hjälpa dig

Hur fungerar träningen

Streama innehåll genom appen
Du tränar enkelt genom att titta på underhållande streamat innehåll via Imvi-appen på mobilen som sitter i våra VR-glasögon.

Träna din ögonkoordination
Appen får bildströmmen att pendla, men din hjärna uppfattar det som en vanlig film.

Förbättra din läs- och koncentrationsförmåga
Träningen förbättrar effektivt din ögonkoordination, vilket hjälper hjärnan att bearbeta det den ser lättare.

Vad våra kunder säger

Varför träna med Imvi?

Det är enkelt

För att börja träna startar du bara appen och lägger din telefon inuti VR-headsetet

Följ din utveckling

I appen kan du följa din/dina barns utveckling och resultat


Underhållande

Du kan träna genom att titta på valfritt innehåll, till exempel SVT play, vilket gör träningen underhållande.

Effektiv

Alla blir bättre, med bara 12 veckors träning får du livslånga förbättringar

Vi stöttar dig hela vägen

Vanliga frågor

Träningen fokuserar på att förbättra hjärnans styrning av ögonen för bättre ögonkoordination. Detta förbättrar blodgenomströmningen och syresättningen av hjärnan, vilket ökar läshastigheten, läsuthålligheten och koncentrationen.

Just nu kan du streama allt innehåll från SVT Play, YouTube, UR Play och Binogi i appen.

För varaktiga resultat rekommenderas 15 minuters träning, 4 gånger i veckan i minst 12 veckor.
Det är viktigt att träningen genomförs fullt ut för att resultaten ska bli bestående. Man bör träna regelbundet utan avbrott.


Att träna oftare eller längre kan ha en viss positiv effekt. En mindre mängd träning än den rekommenderade kan leda till att resultaten uteblir. I samband med tester efter 12 veckors träning utvärderar vi om det finns ytterligare förbättringspotential som motiverar fortsatt träning.

Vi rekommenderar starkt att endast använda Imvis VR. Vi har utvärderat ett stort antal VR, och har optimerat träningen optiskt till den modell vi använder. Våra VR har bra optiska egenskaper, kan ställa in skärpa och pupillavstånd, fungerar så man kan ha glasögon under, klarar i princip alla skärmstorlekar, är sköna och enkla att hantera.

Vi rekommenderar även att varje person som tränar använder ett eget VR, då inställningar av skärpa och pupillavstånd skiljer mellan individer.

Alla instruktioner är gjorda för att matcha vår modell.

Vi kan inte ge support på hur man använder andra modeller då vi inte kan alla modeller. Vi kan inte heller garantera resultatet då de optiska egenskaperna kan skilja.

Studier visar att samsynsförbättringar är bestående om man följer vårt träningsprogram tillräckligt länge.

Nej, VR-glasögonen behövs för att varje öga ska få en egen liten bildskärm, vilket behövs för att träningen ska fungera.

Ja, samsyn påverkas inte av vanliga glasögon eller kontaktlinser.
Glasögonen måste dock få plats i VR-glasögonen. Om man behöver glasögon för att se bra på ca två meters håll bör man använda glasögon.

Personer som använder prismaglasögon, vill vi kontaktar oss innan träning.

Studier visar att det stora flertalet i genomsnitt ökar sin läshastighet med ca 60%. För personer med lässvårigheter är förbättringarna oftast väsentligt större.

De symptom som förknippas med samsynsproblem, som huvudvärk, trötthet, ansträngda ögon, och koncentrationsproblem mm minskar med träning.

Vi har tränat över 3 000 personer och över 99% av dem som har fullföljt träningen har fått en förbättrad samsyn/förbättrad läshastighet.

Vi har tränat personer mellan 7 och 81 år. Samtliga som har fullföljt träningen har förbättrat sin läshastighet. Symtom som är vanliga vid samsynsproblem är huvudvärk, trötthet, ansträngda ögon och koncentrationsproblem relaterade till läsning eller närarbete.


Vi har sett mycket goda resultat hos personer med dyslexi och ADHD. Personer som har manifest skelning, dubbelbild efter stroke, hjärnskakning eller post covid måste rådfråga oss eller sin optiker innan de tränar. Människor som läser mycket eller utövar mycket närarbete kan ha stor nytta av vår träning.

Samsynsträning är riskfri.

Personer som har synlig skelning, amblyopi, som använder prismaglasögon, samt har dubbelbild efter stroke, hjärnskakning eller post covid måste konsultera oss eller sin optiker innan de tränar.

I samarbete och stöd med: