Vårt mål på imvi

Förbättra människors liv genom att träna funktionell syn och läsning

10 % av befolkningen kan inte lära sig att läsa på grund av ett funktionellt synproblem som kallas vergensinsufficiens, vilket gör att människor upplever dubbelseende, trötthet och koncentrationsproblem vid läsning.

Förbättrad samsyn är avgörande för att frigöra hjärnkapacitet för att göra det möjligt för personer med t.ex. dyslexi och ADHD att läsa bättre. Men upp till 50 % av befolkningen skulle kunna förbättra sin läsförmåga avsevärt med koordinationsträning av hjärna-ögon.

Samsyn är den samtidiga rörelsen av båda ögonen i motsatta riktningar för att erhålla eller bibehålla en enda binokulär vision. Samsynsproblem är inte ett ögonproblem. Istället är det hjärnan som behöver träningen för att koordinera ögonen bättre.

Vi grundade imvi för att tillhandahålla vergensträning med hjälp av uppdaterade och lättanvända verktyg. Med vår metod kan du träna på din mobiltelefon var du än är, när du vill.

Bakgrund

Att se en person i familjen som kämpade med läsning satte i gång intresset för samsyn för imvi-grundaren Michael Malmqvist. Efter att ha provat flera typer av glasögon och träningsmetoder fann han att effekterna bara var tillfälliga eller uteblev.

Så Michael började undersöka och analysera grundorsakerna till lässvårigheter, och identifierade problemet som ett ögonmotoriskt problem. Men förutom invasiv kirurgi fanns det bara push-up-träningsmetoden för att förbättra vergensproblemen. Push-up utvecklades i USA runt 1950-60 och är en övervakad, manuell träning för vergensinsufficiens. Den består av att använda två pennor och växla fokus från en penna till den andra varannan sekund i 30 minuter dagligen i sex månader.

Michael ville ha snabbare resultat, dekonstruera det från läkarbesök och göra det oberoende av den manuella proceduren. Han ville dessutom göra utbildningen mer tillgänglig och underhållande! Så han bestämde sig för att skapa en ny träningsmetod. Han presenterade en första prototyp för Karolinska Institutet, Bernadotteavdelningen, på S:t Eriks ögonklinik i Stockholm. Presentationen fick mycket positiv respons och blev starten på ett långt samarbete.

Efter den första prototypen skapade vi den första produktgenerationen: en dator utrustad med en 3D-skärm och en DVD. Användarna tränade sin vergens genom att titta på 3D-skärmen medan de följde bilderna från DVD:n tre gånger i veckan i 12 veckor. Studierna visade att efter 12 veckor förbättrade alla användare sin samsyn.

Vi tar nu nästa steg för att göra utbildningen ännu mer tillgänglig, lämnar datorerna bakom oss och introducerar mobil teknik, oberoende av plattform, tillsammans med ett par VR-glasögon.

Vårt mål med appen är att erbjuda mer tillgänglig och effektiv träning till alla personer som skulle kunna dra nytta av en förbättrad samsyn, det vill säga 50 % av världens befolkning. Och vårt fokus är inställt på de 10-20 % av personer som drabbas av allvarliga läsproblem, t.ex. dyslexi, där vår träning kan göra en dramatisk skillnad.

imvi handlar om att förbättra människors liv genom att träna funktionell syn och läsning. Med denna mission har vi en tydlig koppling till och stödjer FN:s mål för hållbar utveckling.

Vårt primära bidrag är att göra det möjligt för människor att läsa, skriva och räkna bättre, genom att träna sin samsyn, det vill säga ögonkoordination. Upp till 27 % av personer i åldern 7-15 år lider av samsynsproblem.

Med vår träning hjälper vi alla att läsa bättre, få mer energi, bättre koncentration, mindre huvudvärk mm, vilket också leder till stärkt självbild och ökad självkänsla.

Med bättre läs- och skrivkunskaper gör vi det möjligt för unga att studera och närma sig arbetsmarknaden, både för praktik och fasta jobb.

Nyheter

Är du nästa medlem i imvi teamet?

Vi är alltid intresserade av nya människor som kan bidra till imvis utveckling. Hör av dig och berätta om dig själv!

Har du några frågor?

imvi teamet

Michael Malmqvist
Innovation & utveckling
Rune Brautaset
Senior rådgivare, optometri