Startpaket

- VR & App

INGÅR

App

Imvis unika paten­te­rade lösning för att träna upp läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tion och minska trött­het och ansträng­ning av ögon.

VR-glas­ö­gon

Lätt och enkla att hantera VR-glas­ö­gon med juster­bara linser som passar utmärkt till trä­ningen. 

 • Klarar mobiler med skärm­stor­le­kar från 4,7”- 7,2”
 • Passar glas­ö­gon med bredd/höjd 145 x 50mm
 • Passar från ca 8 år uppåt

Välj trä­nings­plan

Abonnemang

450 Kr / månad

 • Start­av­gift 500 kr: ingår VR-glas­ö­gon
 • Ingen bind­nings­tid
 • Per­son­lig rapport var 4:e vecka

12 veckors träning

1900 Kr 

 • 12 veckors träning: ingår VR-glas­ö­gon
 • Fast pris med möj­lig­het att del­be­tala
 • Per­son­lig rapport var 6:e vecka

Vanliga frågor​

Imvi Labs paten­te­rade metod tränar upp din ögon­ko­or­di­na­tion. En för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion kommer hjälpa dig som kämpar med sam­syns­pro­blem, låg läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tions­pro­blem, dub­bel­se­ende med mera. 

Även om du kan märka resul­ta­ten efter bara ett par veckor så rekom­men­de­rar vi minst 12 veckors träning. För många räcker denna mängd träning, men för en del kommer vi rekom­men­dera fort­sätt­nings­trä­ning. 

Abon­ne­mang är för dig som före­drar flex­i­bi­li­tet och vill komma igång med trä­ningen till ett lite bil­li­gare pris för att sedan betala månads­vis. 

Licens är för dig som före­drar ett fast pris och vill köpa trä­ningsli­cen­sen för 12 veckor direkt. 

Oavsett val så är vår rekom­men­da­tion att du tränar minst 12 veckor. 

Du tränar hjärnan genom att titta på video med Imvi-appen i våra VR-glas­ö­gon. Genom vår paten­te­rade teknik pendlar filmen i sidled och får ögonen att följa samma rörelse, medan hjärnan upp­fat­tar en vanlig film.

Du väljer själv vad du vill titta på från exem­pel­vis Youtube och SVT Play. 

ft

Fortsätt träna

750 kr4 500 kr

Välj mellan 6 veckor, 6 månader eller 12 måna­ders träning. Förläng din licens och fort­sätt att träna på din läsning med oss. Här kan du välja från så lite som 6 veckor upp till 12 månader. Att fort­sätta träna med oss är ett popu­lärt alter­na­tiv. Läs mer om varför du kan behöva fort­sätta träna

Läs vad andra säger om vår träning!

De som tränar upp­le­ver:

 • För­bätt­rad läs­has­tig­het
 • Minskad trött­het
 • Ökad kon­cent­ra­tion
 • Mindre ansträngda ögon

 

Alla som följer trä­nings­pro­gram­met blir bättre!

Rasmus

“Jag har kämpat med min dyslexi hela mitt liv. Det har påver­kat mig på arbetet och även mitt pri­vat­liv. Nu har jag fått över 50% för­bätt­rad läs­has­tig­het efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte bara mamma som kan läsa god­natt­sa­gorna.”

Rasmus 45 år, Data sci­en­tist

Linda-Petersson

“Min 10 åriga son Ture har tränat med Imvi. Redan efter 6 veckor såg vi för­bätt­ringar i läs­ningen, men efter 12 veckor har Ture hittat ett helt annat flyt i sin läsning. Skol­ar­be­tet, läxorna och även fri­tids­ak­ti­vi­te­terna går nu mycket bättre.” Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker

Linda Peters­son, Legi­ti­me­rad optiker

“Jag har adhd och det bästa med trä­ningen var att jag kunde minska min trött­het och öka min läs­has­tig­het!“

Erik 33 år, Psy­ko­log

Ulrica-grandmother

“Det bästa med trä­ningen är att se posi­tiva resul­tat och att skolan med­de­lat att svens­kan har för­bätt­rats.”

Ulrica, Mormor till en 12 årig tjej

Endast imvi appen

1 745 kr

Endast VR glasögon

500 kr

Så här funkar det

Testa och följ din utveckling

Du gör test där vi mäter din läs­has­tig­het och samsyn före start av träning, efter sex och tolv veckor. Du kan enkelt följa resul­tat och för­bätt­ringar i vår app.

Träna i tolv veckor — 15 minuter per gång

Trä­ningen tar fak­tiskt bara en kvart att genom­föra. Under 12 veckor ska man träna 4 gånger i veckan. Vilket i sin tur blir 12 timmar totalt. Före varje träning ska du kalibrera så trä­ningen blir anpas­sad för just dig för bästa resul­tat. Allt detta görs direkt i appen, smidigt va?

Slappna av och njut!

Själva trä­ningen är inte spe­ci­ellt ansträng­ande , du kan lägga dig eller sitta skönt och bara koppla av medan du tittar på bilder eller video med VR-glas­ö­gon. Du kanske till och med har musik, ljudbok eller podcast i öronen?

Du kan nu träna till val­fritt inne­håll från en populär strea­ming­tjänst

Är ni en skola?