Tack för att du tackat ja till vårt erbjudande!

Du har accep­te­rat vårt otro­liga erbju­dande med 50% rabatt för att träna med vår för­hands­re­le­ase. För 2 000 kr får du 12 veckors träning och VR-glas­ö­gon på köpet.

Vi kommer nu att skicka dig:

  • VR glas­ö­gon
  • Lästest
  • Upp­gif­ter så att du ska komma igång med trä­ningen
  • Faktura

 

Om du har några frågor tveka inte att kon­takta oss