Samsynsproblem – en orsak till många lässvårigheter

Lässvårigheter-samsynsproblem

Allas rätt till läsning är i fokus under dyslexiveckan och det är något som vi på Imvi Labs brinner för. I Sverige har cirka fem till åtta procent läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Det är en hög siffra och vi är medvetna om de utmaningar som det innebär att leva med dessa problem. Men vad vet vi om samsynsproblem och dess påverkan på läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?

Imvi labs tar in kapital för att accelerera satsningar på försäljning och marknadsföring

Imvi som startades i augusti 2021 lanserade i somras sin tränings app. Mobilappen som används tillsammans med VR-glasögon tränar upp hjärnans koordination av ögonen, så kallad samsyn. Detta ger stora vinster i både förbättrad syn, men framför allt i frigjord energi som istället för att försöka få ihop en otydlig bild kan användas till ökad koncentration, snabbare läsning mm.

Senior React Native / JavaScript Developer

Imagine getting out of bed every morning with one goal: To improve the lives of many people by improving their reading ability, concentration, and energy levels, by having them succeed with our app-based brain-eye-coordination training. Improved reading ability can enable study and career choices that are otherwise impossible.

Konvergensträning med VR teknik

Magisterstudenter i klinisk optometri vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet har i sitt examensarbete vårterminen 2022 utvärderat effekterna av imvis träning rent optiskt.

Hälsoinnovation tar in mer kapital än väntat

“Som i allt annat så ger övning färdighet”. Peter Carlsson och Michael Malmqvist vet värdet av att inte ge upp och att brinna för sin sak. imvi labs idé föddes i viljan att hjälpa en närstående men har växt till en lösning patenterad i både EU och USA och nyligen tog de in 4,5 miljoner istället för de sökta 3 miljonerna för att boosta tillväxten efter att ha pitchat hos bland annat Connect.