Tack för att du gjorde imvis test och utvärderade din samsyn

2

Baserat på ditt resultat på undersökningen verkar det som om din samsyn, det vill säga din hjärnas ögonkoordination, inte orsakar dig några problem. Från resultat från över 2000 personer vet vi att även personer med normal samsyn kan förbättra sin faktiska syn och även sin läsning med vår ögonkoordinationsträning.

Även mindre problem kan störa mycket!

Alla som har följt vårt träningsprogram har blivit bättre, förbättrad läshastighet, ökad koncentration, minskad trötthet och mindre ansträngda ögon. Den genomsnittliga läshastighetsförbättringen ligger på 66%.

Med så lite som 15 minuters träning, minst 4 gånger i veckan under 12 veckor där du tränar genom att titta på bilder eller video får du livslånga förbättringar. Detta är tack vare vår patenterade metod för träning av hjärnans koordination av ögonen som avlastar hjärnan.