Tack för att du gjorde imvis test och utvärderade din samsyn

2

Baserat på ditt resul­tat på under­sök­ningen verkar det som om din samsyn, det vill säga din hjärnas ögon­ko­or­di­na­tion, orsakar dig vissa problem. Den goda nyheten är att vår ögon­ko­or­di­na­tions­trä­ning kan hjälpa.

Vi har något just för dig!

Just nu har vi ett kam­pan­jer­bju­dande som du inte får missa.

Alla som har följt vårt trä­nings­pro­gram har blivit bättre, för­bätt­rad läs­has­tig­het, ökad kon­cent­ra­tion, minskad trött­het och mindre ansträngda ögon.

Den genom­snitt­liga läs­has­tig­hets­för­bätt­ringen ligger på 66%.

Med så lite som 15 minu­ters träning, minst 4 gånger i veckan under 12 veckor där du tränar genom att titta på bilder eller video får du livs­långa för­bätt­ringar.

Detta är tack vare vår paten­te­rade metod för träning av hjär­nans koor­di­na­tion av ögonen som avlas­tar hjärnan.