fbpx

Fortsätt träna

Välj mellan 6 veckor, 6 månader eller 12 månaders träning.

Förläng din licens och fortsätt att träna på din läsning med oss. Här kan du välja från så lite som 6 veckor upp till 12 månader. Att fortsätta träna med oss är ett populärt alternativ.

Varför ska man fortsätta träna?

Efter att du har tränat i 12 veckor analyserar vi om mer träning behövs. För de flesta räcker det med 12 veckor. Om vi ser att din utveckling inte har nått en platå utan har mer förbättringspotential så kommer vi rekommendera att du köper till fortsättningsträning. Följer man träningsprogrammet får man bestående förbättringar.

Lite beroende på typ av besvär kan det ta olika lång tid. Personer som tränar efter stroke behöver ofta minst 6 månader medan det för barn som vill förbättra läsning ofta räcker med 12 veckor, ibland 18.

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder