Våra kunder berättar!

Anette arbetar som specialpedagog på en låg och mellanstadieskola i Sverige.

Här beskriver hon hur en elev som har fullföljt vårt träningsprogram har fått stora förbättringar i läshastighet men även i det sociala samspelet i klassrummet.

Vi har ett samsynstest där du svarar på frågor om dig själv. Därefter får du svar på om du har samsynsproblem och är i behov av vår träning. Testet är självklart gratis!

"Wow, vår läshastighet har ökat! Kommer ni ihåg för 6 veckor sedan när jag berättade om en unik träningsmetod med VR-glasögon?

Nu har Ebbe & jag tränat 4ggr/veckan i 6 veckor med Imvis app där vi har tränat upp vår samsyn. Detta har genererat i att vår läshastighet har ökat, vi har fått bättre uthållighet som gör att koncentrationen också har ökat."

"Nu är det inte bara mamma som kan läsa godnattsagorna."

I hela sitt liv har Rasmus Thorberg kämpat med sin dyslexi. Det har påverkat honom på arbetet men inte minst i sitt privatliv. 

Nu har han fått över 50% förbättrad läshastighet efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte längre bara mamma i familjen som kan läsa godnattsaga till barnen.

Decision & Data Science Manager. Master of Science (M.Sc.), Engineering Physics, LTH

Flicka, 12 år

Genomsnittlig förbättring på 40% läshastighet och 62% förbättrad samsyn. Skolan har meddelat att svenskan har förbättrats!

Elliot, 21 år

Förbättrat samsyn med 48%, har inga kvarstående samsynsproblem. Har samtidigt gjort en läsförbättring på 83%.

Pojke, 10 år

Ökad läshastighet på 800%.
Lärare upplever honom som en mer glad och engagerad klasskamrat.Hjälper även andra i klassen.

Vad motiverar dig till att träna?

”Vetskapen om att det kommer hjälpa mig.”

Klicka på videon och hör Thomas berätta om sina upplevelser och hur vi hjälpte honom. 

Känner du igen dig?
Klicka på knappen för att köpa din träning.

”Jag känner förbättringen i min prestation och förmåga att läsa och arbeta längre efter att ha tränat i ett par veckor.”


Assad, 34 år

”Jag har dyslexi och har tidigare inte hunnit läsa skyltar på motorvägen. Nu hinner jag läsa hela skylten utan problem.”


Elliot, 21 år

”Läser något snabbare. Upplever även att koncentrationen under träningen blev bättre efter någon vecka.”

 

Elin Malm, Specialpedagog till två barn som tränat

”Denna träningen har möjlighet att hjälpa andra.”

Tjej, 32 år

Vi vill förbättra människors liv…

Lyssna på Jonas historia om hur han överlevde en traumatisk olycka och vägen tillbaka. Nu har han tränat med oss i 12 veckor och har fått stora förbättringar.

 

Flicka, 11 år

28% bättre samsyn och 38% förbättrad läshastighet.

Kvinna, 66 år

27% bättre samsyn, har inte längre samsynsproblem. 21% förbättrad läshastighet efter bara 6 veckor.

Pojke, 10 år

41% bättre samsyn, 120% förbättrad läshastighet.

9/10
9 av 10 rekommenderar vår träning!

What motivates you to train?

”Feeling the improvement in my performance and ability to read and work more time after training for a couple of weeks.”
 

Den genomsnittliga förbättringen på din läshastighet när du tränar med imvi är 66%

Barn i åldrarna 10-15 år har en genomsnittlig förbättring på 110%

Den genomsnittliga förbättringen på samsynen när du tränar med imvi är 44%