Konvergensträning med VR teknik

Magisterstudenter i klinisk optometri vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet har i sitt examensarbete vårterminen 2022 utvärderat effekterna av imvis träning rent optiskt.

Signifikanta optiska förbättringar uppmättes redan efter 8 träningspass á 15 minuter, dvs totalt 120 minuters träning. Man kan utifrån detta dra slutsatsen att tekniken har god effekt och att metoden är tillförlitlig. Metoden upplevdes enkel, och sannolikheten att metoden skulle följas med god efterlevnad vid ordination är stor. För att metoden ska ge ett långvarigt resultat bör träning ske under en längre period än två veckor.

Michael Malmqvist medgrundare och Chief Innovation Officer på imvi labs: ”det är väldigt glädjande att vi återigen har fått bekräftat att vår patenterade metod är väldigt effektiv. Studien är helt i linje med en undersökning som gjordes våren 2021 med VR-glasögon, och tidigare forskning 2011-2020 med desktop och 3D-glasögon. Resultaten speglar även de resultat vi ser från våra kunder, där samtliga som fullföljer vår träning förbättrar sin läshastighet. Jämfört med den Beta-produkt som användes i examensarbetet har användarupplevelsen utvecklats mycket med många fler bilder och videos för att göra träningen mer underhållande.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Our offer!

 Take part of our offer now!  50% Discount – 2000 sek
 12 weeks of training & VR headset included, sign up right away!