Patenterad VR-träning

Boosta din läsning och koncentrationsförmåga

Visste du att ögonkoordination påverkar läshastighet och koncentration? Imvi Labs har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet utvecklat en effektiv lösning för att förbättra ögonkoordinationen. Nu kan du enkelt förbättra din läshastighet för livet genom att titta på streamat innehåll i VR.

Vi hjälper dig

Ögonkoordinationsproblem är vanligt bland personer med dyslexi och kan tränas bort med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan och förbättrar läsförmågan. Läs mer

Personer med ADHD och koncentrationsproblem upplever ofta ögonkoordinationsproblem som kan förbättras med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan samt förbättrar fokus och läsförmåga. Läs mer

Problem med koncentrationssvårigheter kan bero på problem med ögonkoordinationen. Genom att träna upp ögonens koordination så avlastar man hjärnan vilket ökar koncentrationen. Läs mer

Symptom som dubbelbild och ansträngda ögon är vanliga vid samsynsproblem och kan förbättras med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan samt förbättrar fokus och läsförmåga. Läs mer

Dubbelseende är väldigt vanligt hos personer som råkat ut för hjärntrauma, stroke eller post-covid. Imvi Labs metod kan träna hjälpa till att träna bort ditt dubbelseende. Läs mer

Ögonkoordinationsproblem är vanligt hos personer med läs- och skrivsvårigheter och kan förbättras med Imvis träning. Detta avlastar hjärnan och förbättrar läsförmågan. Läs mer

Imvis VR-träning förbättrar ögonkoordinationen, vilket ökar din läshastighet, fokus och produktivitet.

Gör vårt test för att ta reda på om vår träning kan hjälpa dig!

Så här fungerar vår träning

Har du

dyslexi? adhd? lässvårigheter? dubbelbild? samsynsproblem?

Så här funkar det

Testa dig

Du svarar på 15 frågor om ögonkoordination och testar din läshastighet före träningens start. Vi följer sen upp var sjätte vecka.

Träning

Du tränar din hjärna och ögonkoordination i VR med vår app i din mobil. Här kan du till exempel titta på SVT play medan du tränar.

Resultat

Du får resultaten för hur du utvecklar din ögonkoordination och läshastighet. Vi skickar ut personliga rapporter om dina framsteg.

Många barn har ingen aning om hur de ska se

Människor med störst problem med ögonkoordinationen får de största förbättringarna. Vanliga symtom är trötthet, koncentrationssvårigheter, låg läshastighet, huvudvärk och ansträngda ögon. Dessa problem är också vanliga hos personer med dyslexi och ADHD. Användaren uppnår livslånga förbättringar i läsförmåga och ögonkoordination med bara 12 timmars träning. Vår patenterade träning förbättrar ögonkoordinationen för de flesta.

Vi gör skillnad på riktigt!

Linda-Petersson
Lindas son Ture, 10 år

”Vi är så nöjda och glada att Ture genomgått denna träning, något han kommer ha nytta av hela livet och inte minst under hela sin skolgång!”

Rasmus
Rasmus, 45 år

”Jag har kämpat med min dyslexi hela mitt liv. Nu har jag fått över 50% förbättrad läshastighet efter att ha tränat med imvi. Nu är det inte bara mamma som kan läsa godnattsagorna.”

Sabines son Nils, 9 år

”Jag tycker det märks enormt att han läser snabbare och med mycket mer flyt. Så underbart att se att träningen ger resultat!”

Varför träna med Imvi?

Det är enkelt

För att börja träna startar du bara appen och lägger din telefon inuti VR-headsetet

Följ din utveckling

I appen kan du följa din/dina barns utveckling och resultat


Underhållande

Du kan träna genom att titta på valfritt innehåll, till exempel SVT play, vilket gör träningen underhållande.

Effektiv

Alla blir bättre, med bara 12 veckors träning får du livslånga förbättringar

Vanliga frågor

Träningen fokuserar på att förbättra hjärnans styrning av ögonen för bättre ögonkoordination. Detta förbättrar blodgenomströmningen och syresättningen av hjärnan, vilket ökar läshastigheten, läsuthålligheten och koncentrationen.

Just nu kan du streama allt innehåll från SVT Play, YouTube, UR Play och Binogi i appen.

För varaktiga resultat rekommenderas 15 minuters träning, 4 gånger i veckan i minst 12 veckor.
Det är viktigt att träningen genomförs fullt ut för att resultaten ska bli bestående. Man bör träna regelbundet utan avbrott.


Att träna oftare eller längre kan ha en viss positiv effekt. En mindre mängd träning än den rekommenderade kan leda till att resultaten uteblir. I samband med tester efter 12 veckors träning utvärderar vi om det finns ytterligare förbättringspotential som motiverar fortsatt träning.

Vi rekommenderar starkt att endast använda Imvis VR. Vi har utvärderat ett stort antal VR, och har optimerat träningen optiskt till den modell vi använder. Våra VR har bra optiska egenskaper, kan ställa in skärpa och pupillavstånd, fungerar så man kan ha glasögon under, klarar i princip alla skärmstorlekar, är sköna och enkla att hantera.

Vi rekommenderar även att varje person som tränar använder ett eget VR, då inställningar av skärpa och pupillavstånd skiljer mellan individer.

Alla instruktioner är gjorda för att matcha vår modell.

Vi kan inte ge support på hur man använder andra modeller då vi inte kan alla modeller. Vi kan inte heller garantera resultatet då de optiska egenskaperna kan skilja.

Studier visar att samsynsförbättringar är bestående om man följer vårt träningsprogram tillräckligt länge.

Nej, VR-glasögonen behövs för att varje öga ska få en egen liten bildskärm, vilket behövs för att träningen ska fungera.

Ja, samsyn påverkas inte av vanliga glasögon eller kontaktlinser.
Glasögonen måste dock få plats i VR-glasögonen. Om man behöver glasögon för att se bra på ca två meters håll bör man använda glasögon.

Personer som använder prismaglasögon, vill vi kontaktar oss innan träning.

Studier visar att det stora flertalet i genomsnitt ökar sin läshastighet med ca 60%. För personer med lässvårigheter är förbättringarna oftast väsentligt större.

De symptom som förknippas med samsynsproblem, som huvudvärk, trötthet, ansträngda ögon, och koncentrationsproblem mm minskar med träning.

Vi har tränat över 3 000 personer och över 99% av dem som har fullföljt träningen har fått en förbättrad samsyn/förbättrad läshastighet.

Vi har tränat personer mellan 7 och 81 år. Samtliga som har fullföljt träningen har förbättrat sin läshastighet. Symtom som är vanliga vid samsynsproblem är huvudvärk, trötthet, ansträngda ögon och koncentrationsproblem relaterade till läsning eller närarbete.


Vi har sett mycket goda resultat hos personer med dyslexi och ADHD. Personer som har manifest skelning, dubbelbild efter stroke, hjärnskakning eller post covid måste rådfråga oss eller sin optiker innan de tränar. Människor som läser mycket eller utövar mycket närarbete kan ha stor nytta av vår träning.

Samsynsträning är riskfri.

Personer som har synlig skelning, amblyopi, som använder prismaglasögon, samt har dubbelbild efter stroke, hjärnskakning eller post covid måste konsultera oss eller sin optiker innan de tränar.

Rickards fantastiska resultat

Rickard har förbättrat sin samsyn med 74 %. Numera läser han mycket snabbare, håller koncentrationen längre och har mycket lättare att ta in större textmassor.

”Det känns fantastiskt att så enkelt utvecklas så mycket. Speciellt med streamingtjänsten SVT play.” Säger Rickard.

Metoden bakom imvi

Genom en förbättrad samsyn kan du avlasta hjärnan och frigöra kapacitet från syn till språk. Även väldigt små ögonkoordinationsproblem kan snabbt trötta ut hjärnan och påverka både läsförmåga, koncentration och allmäntillstånd.

Vår träning ger förbättrad läsuthållighet och läshastighet samtidigt som trötthet minskar, koncentrationen ökar och ögonen inte ansträngs lika hårt.

barn med dold skelning
Fri frakt inom Sverige
Trygg betalning via Svea
Över 2500 tränade

I samarbete och stöd med: