Patent

Som en del av innovationen ansökte och fick vi godkännande för patent för en ”Apparat och metod för att etablera och/eller förbättra binokulärt seende. Patenten täcker EU och USA. Vår hjärn-öga-koordinationsträning använder våra patent för att förbättra synen när du använder båda ögonen. Och våra patent täcker en ögonmotorisk rörelse som har individuell inverkan på varje öga, för alla typer av skärmar och bilder. Patenten skyddar också individuella manipulationer av bilden för ett öga, relaterade till förändringar i färg, toning, suddighet och rörelser.

Utvecklingsteam

Michael Malmqvist
Innovation & utveckling

27 års erfarenhet av teknikutveckling och projektledning för underhåll av kärnkraftverk, bredbandsmediastreaming och medicinteknik. Michael är uppfinnaren.

Rune Brautaset
Senior rådgivare, optometri

Legitimerad optiker. Professor i optometri med forskning och utbildning inom neurovetenskap och fysiologisk optik. Avdelningschef för öga och syn (Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap). Expert på binokulärt seende.

Samarbeten

Under utvecklingen har flera studier gjorts i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm, inom området Neurovetenskap/Optomertry, Linné Universitet i Växjö, inom området Pedagogik, och Högskolan i Gävle i Gävle inom området Neurologiska mätningar. Vi fortsätter vårt samarbete med akademin framöver.

I samarbete med och stöd av:

Vergensproblem, lässvårigheter och dyslexi

Bakgrund

Samsynsproblem eller vergensproblem är vanliga, med cirka 10 % av befolkningen som drabbas. Vissa hävdar att mer än 25 % är drabbade och att den ökade användningen av mobila enheter har en negativ inverkan på speciellt barn.

Syn och läsning

Flera visuella färdigheter krävs för att läsa. Dessa är: ackommodation, ögonrörelser, binokulär syn och bearbetning. Vergensproblem är kopplade till binokulär syn.

Ackommodation är ögats förmåga att ändra linsens brännvidd genom att ändra linsens brytkraft och få skärpa. Ackommodationen tillåter ögat att automatiskt justera fokus från att se saker på avstånd och justera till att se närmare föremål. Störningar här belastar den binokulära synen.

Färdigheter kring ögonrörelser kan definieras som ögats förmåga att lokalisera och fixera på ett föremål i synfältet. Detta fokus är resultatet av en jämn, koordinerad rörelse av ögonen, för att se och följa föremål och människor. Det okulär motoriska systemet måste ge korrekt, snabb kontroll för läsning för att tillåta läsaren att maximalt extrahera visuell information från text. Små ögonrörelser som kallas sackader är otroligt snabba. De flesta sackader flyttar ögonen längs texten framåt (vänster-till-höger i svensk text till exempel), men cirka 10-20% av sackaderna är i bakåtriktningen (regression). Dålig okulär motorisk kontroll kan leda till ett betydligt högre antal regressioner.

Binokulär syn är förmågan att bibehålla visuellt fokus på ett objekt med båda ögonen, vilket skapar en enda visuell bild. Brist på binokulär syn är normalt hos spädbarn. Vuxna utan binokulärt seende upplever förvrängningar i djupseende och visuell uppskattning av avstånd. Störningar av den binokulära synen kan ofta vara mer problematiska i medel och avancerade stadier av läsning. Alla tillstånd som stör en tydlig, enkel, bekväm syn har potential att påverka läsförmågan. Vanliga binokulära synstörningar kan negativt påverka läsförmågan och ge liknande symtom som: suddig syn, dubbelseende, huvudvärk, ögonvärk eller ansträngda ögon, trötthet eller trötthetskänsla.

Datoriserad vergensträning

Manuella vergensträningar har funnits sedan 1950-talet. Dessa metoder fungerar men är inte särskilt praktiska på grund av den mycket höga ansträngning som krävs vad gäller motivation och handledning med daglig träning och veckovisa besök på en klinik under en period av sex månader.

RetCorrs datoriserade träning med en stationär dator och en 3D-skärm och 3D-glasögon förbättrade effektiviteten jämfört med de manuella metoderna. Läs hela artikelnVår nya träning, imvi read, levereras med hjälp av en mobilapp och VR-glasögon. imvi read bygger på samma patent som RetCorr-lösningen. En preliminär studie visar att imvi read är något effektivare än RetCorr och en mer omfattande studie pågår vid Karolinska Institutet.

Neurologisk belastning

Forskning gjord vid Gävle Högskola, ledd av professor Hans Richter, visar att vergenssystemet kan dränera frontala cortex på upp till 90 % av sin energi genom att stimulera ögonrörelser så lite som 5-10 minuter. Ett mindre synrelaterat vergensproblem kan alltså snabbt tömma hjärnan från den energi som behövs för att utföra annat, med en negativ inverkan på uppgifter som läsning. Läs hela artikeln.

Läsning

Professor Christer Jacobson har i sin forskning kommit fram till att för personer med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan synen ha en inverkan. Och att vergensträning skulle kunna ha en positiv effekt på läsning för personer med vergensproblem: Läs hela artikeln

I studier som involverar vår lösning visar resultaten en positiv utveckling för läshastighet och koncentrationsförmåga hos personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller ADHD.

Faktorer bakom läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, anpassad från Christer Jacobson

Vår metod har använts i flera studier som visar:

  • Dess effektivitet för att förbättra ögonkoordinationen, d.v.s. vergensfunktionen.
  • Dess resultat för att förbättra läshastigheten och uthålligheten
  • Dess resultat på minskande vanliga symtom som huvudvärk, ögonvärk eller ansträngda ögon, koncentrationsproblem, trötthet etc.

Och gör det för:

  • Personer med vergensproblem
  • Personer med läsproblem och dyslexi
  • Men också för personer som inte har vergensproblem, men som ändå kan förbättra sin ögonkoordination ytterligare