God skärmtid

 

För de flesta för­äld­rar är kon­flik­terna om skärm­ti­den en daglig kamp. Du vet hur det är – barn som fastnar i sina skärmar, tjat om att stänga av, och den stän­diga oron över att de spen­de­rar för mycket tid framför skärmen. Det kan kännas som en evig strid där du stän­digt måste vara den “onda” för­äl­dern som säger nej.

Men tänk om det fanns ett sätt att minska dessa kon­flik­ter och sam­ti­digt skapa sunda vanor för dina barn? En lösning som gör det enklare att hantera skärm­ti­den, utan att förlora för­stån­det eller famil­je­fri­den. 

Vanliga frågor

Imvi Labs paten­te­rade metod tränar upp din ögon­ko­or­di­na­tion. En för­bätt­rad ögon­ko­or­di­na­tion kommer hjälpa dig som kämpar med sam­syns­pro­blem, låg läs­has­tig­het, kon­cent­ra­tions­pro­blem, dub­bel­se­ende med mera. 

Även om du kan märka resul­ta­ten efter bara ett par veckor så rekom­men­de­rar vi minst 12 veckors träning. För många räcker denna mängd träning, men för en del kommer vi rekom­men­dera fort­sätt­nings­trä­ning. 

Abon­ne­mang är för dig som före­drar flex­i­bi­li­tet och vill komma igång med trä­ningen till ett lite bil­li­gare pris för att sedan betala månads­vis. 

Licens är för dig som före­drar ett fast pris och vill köpa trä­ningsli­cen­sen för 12 veckor direkt. 

Oavsett val så är vår rekom­men­da­tion att du tränar minst 12 veckor. 

Du tränar hjärnan genom att titta på video med Imvi-appen i våra VR-glas­ö­gon. Genom vår paten­te­rade teknik pendlar filmen i sidled och får ögonen att följa samma rörelse, medan hjärnan upp­fat­tar en vanlig film.

Du väljer själv vad du vill titta på från exem­pel­vis Youtube och SVT Play.