Dyslexitest -
Ta reda på om du har dyslexi

Dyslexitest - Ta reda på om du har dyslexi

Välkommen till vårt dyslexitest som hjälper dig att upptäcka om du har dyslexi eller inte. Dyslexi är en vanlig inlärningssvårighet som påverkar läs- och skrivförmågan. Symtomen kan variera från person till person och kan ha en negativ inverkan på skolresultat, arbete och självkänsla. Genom att ta vårt dyslexitest kan du få en bättre förståelse för dina läs- och skrivsvårigheter. Testet är helt gratis och tar 5 minuter att genomföra. 

testa om du har dyslexi online

Om vårt test

Om vårt test

Vårt dyslexitest består av 20 frågor (10 frågor för barn) som är utformade för att mäta din förmåga att läsa, skriva och förstå text. Testet tar cirka 2-3 minuter att slutföra och du får omedelbart ditt resultat. Vi rekommenderar att du tar testet i en lugn miljö så att du får chansen att tänka igenom svaren på frågorna ordentligt. 

Resultat: Efter att du har slutfört testet får du ett resultat som visar din sannolikhet för att ha dyslexi. Det är viktigt att tillägga att resultat ej ersätter en officiell diagnos. Skulle testresultatet visa att du har en hög sannolikhet för att ha dyslexi rekommenderar vi att du söker hjälp för att göra en utredning. Om dina resultat inte indikerar dyslexi, men du fortfarande upplever läs och skrivsvårigheter, kan det även då vara värdefullt att söka råd hos en läkare. 

 

Ta reda på om ditt barn har dyslexi

Ta reda på om ditt barn har dyslexi

Vårt dyslexi test är ett perfekt hjälpmedel för att få en uppskattning om ditt barn lider av dyslexi. Har du ett äldre barn så kan hen göra testet på egen hand, men har du ett yngre barn så är det bra om testet utförs tillsammans med en förälder. Den delen av dyslexitestet som är anpassat för barn och består av 10 frågor som uppskattar förmågan att läsa, skriva och förstå text. Testet tar bara ett par minuter att slutföra och du och ditt barn får resultaten omedelbart. Vi rekommenderar att ni tar testet i en lugn och tyst miljö för att få de mest exakta resultaten.

flicka som gjort ett dyslexitest