Dyslexi och samsynsproblem

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som främst påverkar förmågan att läsa flytande och stava ord korrekt. Symptomen för dyslexi och det som kallas samsynsproblem är snarlika. Ofta förkommer dessa två problem tillsammans och ibland kan de även förväxlas.

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av samsynsproblem – resultat på 2 minuter!

Samsynsproblem, det vill säga ögonkoordinationsproblem, innebär att ögonen inte samarbetar på ett optimalt sätt. Varje öga fungerar bra var för sig, men tillsammans fungerar samarbetet inte så bra som det skulle kunna göra. En försämrad samsyn påverkar allt från läshastighet, koncentration och ögontrötthet. För personer som lider av dyslexi och kämpar med läsningen finns det otroligt mycket att vinna på att träna upp sin samsyn. 

Ögonkoordinationen kan tränas upp

Imvi Labs har i samarbete med forskare ifrån Karolinska Institutet utvecklat en metod där man tränar upp sin ögonkoordination på ett enkelt och underhållande sätt. Ögonkoordinationsträningen avlastar hjärnan och förbättrar läsförmågan. Både läshastighet, läsuthållighet och koncentrationsförmåga utvecklas. För dig med dyslexi innebär detta en möjlighet att mildra många av de bekymmer som dyslexin orsakar. Det går inte att träna bort sin dyslexi, men alla kan träna upp sin ögonkoordination.  

Hur VR-träning kan hjälpa dig med dyslexi

Med hjälp av vår metod tränar du upp ögonkoordinationen genom att titta på valfritt streamat innehåll. 

Genom vår patenterade teknik pendlar filmen du väljer att titta på i sidled och får ögonen att följa samma rörelse. Detta stärker samarbetet mellan ögonen. 

På bara några veckor kan man känna skillnad. Snabbare läshastighet, mindre ögontrötthet och ökad koncentrationsförmåga. 

Du väljer själv vad du vill titta på när du tränar. Idag kan man titta på vad man vill från streamingtjänsterna YouTube och SVT Play.

Personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter förbättrar sig i med 101% genom vår VR-metod.

Ett urval av våra nöjda kunder

Min läshastighet ökade med 50 procent. När jag nu läser högt för barnen så märker jag att jag inte stakar mig och går tillbaka i texten. Jag är heller inte lika trött i ögonen efter en arbetsdag.
rasmus-thornberg
Rasmus Thornberg
Dyslektiker
Wow, vår läshastighet har ökat! För 12 veckor sedan startade jag & min son en träning för att öka vår läshastighet. Nu är Ebbe & jag klara med vår träning & vi har fått fantastiskt fina resultat.
rickard-nordström
Rickard Nordström
@magisternordström
Min läshastighet ökade med 40% men viktigare är att jag kan nu läsa koncentrerat 40 minuter istället för 10 minuter. Det gör skolarbetet så himla mycket lättare.
Oliver
Driver Dyssepodden

Testa vår patenterade VR-träning

Förbättra läshastigheten och koncentrationen genom att titta på film. 

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som innebär att man har det kämpigt med att läsa, skriva och stava. Det är viktigt att notera att dyslexi inte har någon koppling till en persons intelligens. Många med dyslexi har genomsnittlig eller över genomsnittlig intelligens och kan vara extremt kreativa, tänka i innovativa banor och ha unika problemlösningsförmågor. Dyslexi är ärftligt och förekommer i alla samhällsskikt och kulturer.

Symptom på dyslexi

Symptomen på dyslexi kan variera beroende på ålder och tillgång till stöd. Hos barn kan tidiga tecken inkludera förseningar i talutveckling, svårigheter att lära sig nya ord, problem med att rimma eller lära sig alfabetet, siffror och veckodagar. I skolåldern blir symtomen mer uppenbara och kan inkludera problem med att läsa högt, långsam läshastighet, svårigheter med att förstå text som lästs, problem med stavning och undvikande av läsning.

 

Moa är ett av många barn som fått fantastiska resultat med hjälp av vår VR-träning

Diagnos och utredning

En noggrann utredning är avgörande för att fastställa en korrekt diagnos av dyslexi. Denna process bör inkludera en detaljerad historia av individens akademiska och familjehistoria, observationer av läs- och skrivförmåga, samt standardiserade läs- och skrivtester. I Sverige finns det specifika riktlinjer och resurser för att genomföra dessa utredningar, både för barn och vuxna. 

Hjälpmedel och strategier

Det finns en rad hjälpmedel och strategier som kan underlätta lärande och dagliga aktiviteter för personer med dyslexi. Teknologiska hjälpmedel blir allt vanligare. Imvi Labs patenterade VR-metod är ett exempel på detta. Vi har idag tränat ett stort antal dyslektiker, samtliga med bra resultat. 

Skolor och utbildningsinstitutioner kan anpassa undervisningsmetoder och material för att möta behoven hos elever med dyslexi, inklusive längre tid på proven, användning av muntliga instruktioner istället för skriftliga, och tillhandahållande av anteckningar. 

Stöd och resurser

Att söka stöd och få tillgång till resurser är viktigt för individer med dyslexi och deras familjer. I Sverige finns det organisationer som FDB, som erbjuder information, stöd och vägledning. Skolor och utbildningsinstitutioner spelar också en kritisk roll i att tillhandahålla nödvändigt stöd och anpassningar.