Dubbelseende (diplopi) och samsynsproblem

Dubbelseende, även kallat diplopi, är ett tillstånd där en person upplever att de ser två bilder istället för en. En situation som både kan kännas förvirrande och påverka livskvaliteten. Samsynsproblem och dubbelseende är två synrelaterade frågor som ofta är kopplade till varandra.

bli av med ditt dubbelseende

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av samsynsproblem – resultat på 2 minuter!

Samsynsproblem uppstår när ögonen inte arbetar tillsammans på ett effektivt sätt. Detta kan bero på en rad olika orsaker, såsom obalans i ögonmusklerna, skillnader i ögonens refraktionsfel eller neurologiska problem. När ögonen inte samarbetar korrekt kan det leda till dubbelseende, även känt som diplopi.

En förbättrad samsyn hjälper dig med dubbelseende

Imvi Labs har i samarbete med forskare ifrån Karolinska Institutet utvecklat en metod där man tränar upp sin samsyn genom att titta på film i VR. Ögonkoordinationsträningen avlastar hjärnan och förbättrar hjärnans koordination av ögonrörelserna. För dig som lider av dubbelseende (diplopi) kan detta innebära att dubbelbilden försvinner helt och hållet. 

Ett urval av våra nöjda kunder

"Viola har gjort otroligt fina framsteg. Hon upplever att hennes dubbelseende helt försvunnit och att orden inte längre hoppar när hon läser."
dubbelseende johanna-lindgren-chin
Johanna Lindgren Chin
Mamma till Viola, 10 år
"På grund av en kraftig hjärnskakning fick jag dubbelseende som försvårade min läsning. Tack vare Imvi Labs så är den nu helt borta. Det har verkligen förbättrat min livskvalitet. "
Jonas, 59 år
"Efter en stroke fick jag dubbelbild och försämrat synfält. Nu har dubbelbilden försvunnit, synfältet tillbaka, har förbättrat minnet och har mer energi."
Theresa, 70 år

Testa vår patenterade VR-träning

Förbättra ögonkoordinationen och bli av med dubbelseendet genom att titta på film. 

Diplopi

Diplopi är ett tillstånd där en person ser två bilder av ett enda objekt. Detta kan vara en plötslig och tillfällig eller en mer bestående synförändring som påverkar vardagslivet på många sätt. Dubbelbilden kan vara horisontell, vertikal eller diagonal, beroende på vilken riktning de dubbla bilderna avviker från varandra. Det kan påverka ett eller båda ögonen. När det endast påverkar ett öga kallas det för monokulärt dubbelseende, och när det påverkar båda ögonen kallas det för binokulärt dubbelseende.

Symptom

Vanliga symptom vid diplopi är:

  • Överlappande bilder: Upplevelsen av att se två bilder av ett objekt, antingen sida vid sida, ovanpå varandra, eller en kombination av båda.
  • Svårigheter med djupseende: Problem med att bedöma avstånd korrekt, vilket kan göra det svårt att utföra uppgifter som att köra bil eller hälla upp vätskor.
  • Ögontrötthet: Ögonen kan snabbt bli trötta, särskilt vid aktiviteter som kräver fokuserad syn, såsom läsning eller datorarbete.
  • Huvudvärk: Återkommande huvudvärk kan förekomma, ofta som ett resultat av att man anstränger ögonen för att fokusera eller kompensera för dubbelseendet.
  • Squinting eller knipa ögonen: Försök att minska dubbelseende genom att knipa ögonen eller squinta för att förbättra fokus.
  • Känslighet för ljus: Ökad ljuskänslighet eller obehag i ljusa miljöer.

Plötsligt dubbelseende

De som drabbas av plötsligt dubbelseende undrar givetvis vad det beror på. Detta varierar från fall till fall. En vanlig ordsak till att diplopi uppstår plötsligt är hjärntrauma, såsom hjärnskakning eller dubbelseende stroke

Visste du även att det finns samsynsproblem behandling?