fbpx
Åland skolor

Skolor på Åland: Förbättrad läshastighet redan efter 6 veckor

Vi är stolta över att samarbeta med skolor som vill ge sina elever bättre förutsättningar för lärande och utveckling.

Här berättar vi om vårt samarbete med Rangsby skola och Ödkarby skola i Saltvik på Åland. Där tränar just nu tio elever i 11-12 års åldern med Imvi Labs.

Hur vår träning hjälper elever med lässvårigheter

Vi vet att många elever kämpar med läsning på grund av dyslexi, språkstörning eller koncentrationssvårigheter.
Detta kan påverka deras självförtroende, självkänsla och motivation för skolarbetet.
Imvi Labs erbjuder en träning som kan förbättra läsförmåga och läsglädje.

Vår träning bygger på vetenskaplig forskning som visar att ögonrörelserna är avgörande för läsningen. Till exempel kan man öka läshastigheten, läsförståelsen och koncentrationsförmågan genom att träna ögonkoordinationen vilket avlastar hjärnan.

Vår app mäter och anpassar träningen efter varje individ, så att man får en optimal utveckling.

Isa och Emma på skolorna i Saltvik berättar

Vi har nyligen haft möten med skolornas engagerade lärare, Isa Blomqvist-Fagerholm  och Emma Nylund, som berättade om sina erfarenheter av att använda Imvi Labs.

Isa är speciallärare på Rangsby skola och Emma är specialklasslärare på Ödkarby skola.
De var båda mycket nöjda med resultatet och elevernas engagemang.

Isa berättar: ”Vi valde ut elever som vi tidigare hade gjort omfattande läsinsatser för, men utan att få några större resultat. Efter sex veckors träning ser vi förbättringar för elevernas stavning, självförtroende och självkänsla.”

Även Emma har haft en stor roll i sina elevers framsteg.
– ”Eleverna har fått bättre läsflyt, läsningen hackar mindre och de är mindre trötta vid läsning”, sa Emma. 
Emma poängterar att eleverna själva också sagt att de orkar läsa mera, även om de ibland får läsa om meningarna så blir de inte lika trötta, åtminstone inte lika fort. 

På skolorna tränar just nu tio elever i 11-12 års åldern med Imvi Labs.
De båda skolorna har valt elever som är lässvaga, med dyslexi och/eller språkstörning.

Läshastigheten har igenomsnitt ökat med 22% redan efter 6 veckor.

läroplanen
Isa Blomqvist-Fagerholm

Hur skolorna har organiserat träningen

Emma och Isa har varit ambitiösa och organiserade i att genomföra träningen.

Det är viktigt att involvera föräldrarna. Efter ett informationsmöte där samtliga målsmän deltog, signerade man även ett åtagande. 

De har också sett till att eleverna har kunnat träna nästan varje dag, antingen i skolan eller hemma.

Vid ledighet eller sjukdom har elevernas föräldrar hämtat VR-glasögonen och eleven har kunnat träna hemma.

Skolan har också använt sitt vanliga lästest på papper och jämfört resultatet med testerna som vi kör digitalt. Detta för att kunna säkerställa framstegen som eleverna får av träningen.

Hur kommer träningen fortsätta framöver?

De tio elever som har tränat i sex veckor kommer att fortsätta sin träning.
Eleverna kommer att träna åtminstone sex veckor till. 

Just nu finns det planer för att fler elever ska kunna påbörja sin träning under uppstarten av 2024. 

Vi är tacksamma för förtroendet vi fått av Rangsby skola och Ödkarby skola på Åland.

Stort tack till Isa Blomqvist-Fagerholm och Emma Nylund som gjort ett stort jobb och underlättat vårt samarbete!

Skolor på åland

Vill du veta mer om träningen vi erbjuder skolor?

Om du vill få mer information om Imvi Labs och hur vår träning kan göra skillnad för många barn och ungdomar, läs vidare på vår sida, eller kontakta oss på [email protected].

Du kan också göra vårt samsynstest för att se hur vi kan hjälpa just dig eller ditt barn. 

Det är helt gratis och tar ungefär två minuter.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Logga in

För prenumerationskunder