fbpx

Imvi Labs tillagt på SPSM:s inspirationsidor: Förbättrad tillgänglighet i utbildningen

Vi är glada att meddela att Imvi nu finns med på Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) inspirationsidor! Denna inkludering markerar en betydande milstolpe i vårt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka lärandeupplevelserna för alla elever, oavsett deras förmågor eller funktionsnedsättningar.

Bakgrund:

SPSM arbetar för att säkerställa att barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsnedsättning, har de resurser och det stöd de behöver för att nå sina utbildningsmål. Genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i särskolor, kompetensutveckling, tillgängliga läromedel och statsbidrag strävar SPSM efter att skapa inkluderande lärmiljöer.

Om SPSM:s inspirationsidor:

Inspirationsidorna fungerar som en värdefull resurs för pedagoger som söker inspiration och idéer inom olika utbildningsområden. Pedagoger kan hitta exempel på läromedel, digitala verktyg och lärarlitteratur för olika ämnen, områden och skolformer. De material som visas på dessa sidor är utvalda för att stödja barn och elever med funktionsnedsättningar och är anpassade efter aktuella läroplaner och kursplaner.

Inkludering av Imvi:

Imvi har lagts till på inspirationsidorna, inledningsvis under ämnessidorna för svenska för alla sidor kopplade till grundskolan och gymnasiet 

Avslutning:

Inkluderingen av Imvi på SPSM:s inspirationsidor understryker vårt åtagande att främja inkluderande utbildning och tillhandahålla värdefulla resurser för pedagoger och elever. Vi är tacksamma för denna möjlighet att samarbeta med SPSM och ser fram emot den positiva påverkan detta samarbete kommer att ha på elevernas lärande.

För mer information besök SPSM Inspirationsidor: 

https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-1-3/svenska/
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-4-6/grundskola-arskurs-4-6-svenska https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-7-9/svenska/ https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/gymnasieskolan/svenska/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Logga in

För prenumerationskunder