Imvi Labs till Draknästet 2023 - imvi

Imvi Labs till Draknästet 2023

Nu får vi änt­li­gen berätta att Imvi Labs VD Peter Carls­son med­ver­kar i nya säsongen av Drak­näs­tet. Avsnit­tet där Peter Carls­son är med sänds den 21/9 klockan 21:00. 

Såhär säger Peter själv om sin med­ver­kan. 

- När jag träf­fade mina med­grun­dare Michael Mal­mqvist och Rune Braut­a­set var det första gången jag hörde talas om sam­syns­pro­blem. Det är ett närmast okänt folk­häl­so­pro­blem som påver­kar var tionde person globalt. Pro­ble­men leder ofta till läs­svå­rig­he­ter, kon­cent­ra­tions­pro­blem, trött­het som påver­kar skol­gång och livet i stort. Jag hade aldrig en tanke på denna resa skulle leda mig till Drak­näs­tet och TV.

- Att jobba med att för­bättra livet för många är något jag brinner för. Skulle kanske ha läst till läkare ändå, men så blev det inte. Efter många år i väldigt fina stor­bo­lag har jag nu hittat något som har en större mening. Att bygga vårt bolag och dag­li­gen ta del av våra använ­da­res feed­back gör jobbet som ent­re­pre­nör så givande.

Hur tror ni det går för Peter, lyckas han få med sig dra­karna på Imvi Labs resa?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder