Här är Imvi Labs senaste rekrytering - imvi

Här är Imvi Labs senaste rekrytering

Tariq Mahrous är vår nye frontend-utvecklare som ska hjälpa oss att bli ännu bättre på att nå ut till våra kunder och hjälpa dem att göra läsningen till ett nöje i stället för en börda. Han är utbildad i Damaskus, Växjö och Helsingborg och har nyligen haft praktik på Softhouse och Newsplitter i Malmö. Välkommen i gänget, Tariq! Snart förstärker vi ännu mera...

För mer infor­ma­tion kon­takta:

Peter Carls­son, vd

Telefon: +46 (0)70–856 34 27

E‑post: [email protected]

Imvi Labs är ett Mal­mö­ba­se­rat företag som utveck­lat en VR-lösning för att hjälpa män­ni­skor att kunna läsa bättre och längre. Lös­ningen, som baseras på tidi­gare forsk­ning och studier i sam­ar­bete med Karo­linska Insti­tu­tet, säljs till bland annat skolor och pri­vat­per­so­ner. Imvi Labs star­ta­des 2021 av Rune Braut­a­set, Sve­ri­ges första pro­fes­sor i opto­me­tri, Michael Mal­mqvist, som upp­fun­nit VR-trä­ningen, och före­ta­gets vd Peter Carls­son.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder