fbpx

Delta i studie på Optikerprogrammets magisterutbildning, Karolinska Institutet

Är du trött i ögonen mot slutet av dagen? Kanske beror det på bris­tande ögon­ko­or­di­na­ton eller sam­syns­pro­blem som går att träna upp. 

Du har nu chansen att delta i en studie där du får prova en ny trä­nings­form för att träna upp ditt kon­ver­gens­sy­stem med hjälp av VR-teknik. Vi söker dig med kon­ver­gensnär­punkt (KNP) som är sämre än 10 cm, even­tu­ellt har en exofori som är större på nära håll än på avstånd, eller som vet om att du har en kon­ver­gen­sin­suf­fi­ci­ens. 

Träningen går till såhär:

Under tre veckors tid ska du använda ett VR-headset som vi förser dig med. Via en app kopplar du upp din mobil­te­le­fon och tränar hemma. Träning går till genom att titta på bland annat bilder, SVT Play eller Youtube. 

Innan och efter trä­ningen kommer vi utföra en del mät­ningar av din syn. Detta för att se om mät­vär­dena för­bätt­ras. Ni måste därför har möj­lig­het att komma till opti­ker­ut­bild­ning­ens lokaler, Euge­nia­vä­gen 12 i Solna, vid två till­fäl­len. Varje besök beräk­nas ta ca 45 minuter. 

Är du nyfiken? 

Kon­takta oss med våra frågor så berät­tar vi mer. 

Anna Wäng­berg — anna [email protected] 

Frida Ballote — [email protected]

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder