Tre tips för att öka ditt barns motivation - imvi
mamma-pojke

Tre tips för att öka ditt barns motivation

Har ditt barn svårt att hålla moti­va­tio­nen uppe vid trä­ningen? Vi kommer med tre tips som hjälper dig och ditt barn att vara moti­ve­rade genom hela trä­ningen. 

1. Skapa en rolig och stöd­jande trä­nings­miljö för barnets moti­va­tion

En rolig och stöd­jande trä­nings­miljö är viktig för att öka barns moti­va­tion för träning. Se till att trä­ningen inte blir negativ eller påtvingad. Istäl­let bör den vara rolig och avslapp­nande, där barnet känner sig tryggt. Ge regel­bun­det beröm och upp­muntran för deras ansträng­ningar och fram­steg. Skapa en gemen­skap där barnet kan träna till­sam­mans med syskon eller en för­äl­der, vilket kan göra trä­ningen mer social och rolig.

2. Sätt upp mål för att bibe­hålla moti­va­tio­nen 

Det är lättare för barn att behålla moti­va­tio­nen när de har spe­ci­fika mål att sträva efter. Ni kan sätta upp delmål och belöna barnet med något de tycker om när de når dessa mål. Det är spän­nande och roligt för barnet att kunna se hur målet närmar sig efter varje trä­nings­pass.

3. Sche­malägg och doku­men­tera trä­ningen

Skapa ett schema och markera varje genom­förd träning. I appen kan du själv­klart följa din träning, men det kan vara enklare att själv kunna markera av efter avslu­tad träning. Köp några fina klis­ter­mär­ken och gör det till en rolig akti­vi­tet där barnet får välja ett klis­ter­märke och markera trä­ningen på schemat.

Ladda ner Imvis egna trä­nings­schema och skriv ut det. Sätt upp det på kyl­skåpet och följ till­sam­mans hur det går. Lycka till!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vårt uppdrag är att sprida läsglädje till alla.

Kontakt

Logga in

För abonnemangskunder