Blogg

Vårt samsynstest

Imvi är en digital tjänst som använ­der ett eta­ble­rat test som heter CISS. CISS, eller Con­ver­gence Insuf­fi­ci­ency Symptom Survey, är en skala som används för att bedöma sym­to­men på kon­ver­gen­sin­suf­fi­ci­ens,

Läs mer

Imvi Labs och Binogi i samarbete för stärkt lästräning

Binogi till­han­da­hål­ler korta utbild­nings­fil­mer som bygger på sto­ry­tel­ling och fångar tit­ta­rens intresse. Allt utveck­lat evi­dens­ba­se­rat av Språk­pro­jek­tet. Imvi Labs har till­sam­mans med Karo­linska Insti­tu­tet utveck­lat en träning för hjär­nans koor­di­na­tion

Läs mer
vr-träning för att bli av med dold skelning

Underhållande hjärngympa ger bättre läsning

Under­hål­lande hjärn­gympa ger bättre läsning Ett okänt folk­häl­so­pro­blem i ena ring­hör­nan. VR-glas­ö­­­gon och en app i den andra. Imvi Labs, ett svenskt tech­bo­lag, har skapat en inno­va­tiv lösning som stödjer

Läs mer

Imvi Labs gästar Dyssepodden

För andra gången i ord­ningen så gästar Peter Carls­son, VD på Imvi Labs, Dys­se­pod­den. Både Oliver, som är med och driver Dys­se­pod­den och Johanna Lind­gren Chins dotter har genom­fört Imvi

Läs mer

Imvi Labs till Draknästet 2023

Nu får vi änt­li­gen berätta att Imvi Labs VD Peter Carls­son med­ver­kar i nya säsongen av Drak­näs­tet. Avsnit­tet där Peter Carls­son är med sänds den 21/9 klockan 21:00.  Såhär säger

Läs mer

VR-träning som revolutionerar läsningen

VR-träning som revo­lu­tio­ne­rar läs­ningen Johanna Lind­gren Chin och Imvi Labs grun­dare Peter Carls­son Ända sedan hon var liten så har Johanna Lind­gren Chins dotter avskytt att läsa. Genom att titta

Läs mer