ADHD och samsynsproblem

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos som ofta påverkar förmågan att fokusera, organisera och kontrollera impulser. Ofta förkommer ADHD tillsammans med det som kallas för samsynsproblem och ibland kan de till och med förväxlas.

vuxen tjej med adhd

Gör vårt test för att ta reda på om du lider av samsynsproblem – resultat på 2 minuter!

Samsynsproblem innebär att ögonen inte samarbetar lika bra som de skulle kunna göra. Detta ögonkoordinationsproblem är mycket vanligt och drabbar cirka 10% av befolkningen. Samsynsproblem är inte i första hand ett problem med ögonen. Det är ett problem med hjärnans koordination av ögonen. 

Dålig ögonkoordination påverkar koncentrationsförmågan

När man har problem med dålig ögonkoordinationen har man svårt att få skärpa i en punkt med båda ögonen. Hjärnan försöker kompensera för problemet och får då jobba hårdare, vilket förbrukar mycket energi i pannloben. På endast 10 minuter kan upp till 90% av hjärnans tillgängliga energi förbrukas. Detta bidrar i hög grad till symptomen och är samtidigt förklaringen till varför en förbättrad samsyn ger stora effektera för personer med ADHD. 

Hur VR-träning kan hjälpa dig med ADHD

Med hjälp av vår metod tränar du upp ögonkoordinationen genom att titta på valfritt streamat innehåll. 

Med vår patenterade teknik pendlar filmen du väljer att titta på i sidled och ögonen följer automatiskt med i rörelsen. Detta stärker samarbetet mellan ögonen. 

På bara några veckor kan man känna skillnad. Ökad koncentrationsförmåga och snabbare läshastighet. 

Du väljer själv vad du vill titta på när du tränar. Idag kan man titta på vad man vill från bland annat streamingtjänsterna YouTube och SVT Play.

Så säger våra nöjda kunder

"Nu är jag och min son klara med vår träning & vi har fått fantastiskt fina resultat. Utöver snabbare läshastighet så kommer detta hjälpa med min ADHD."
rickard-nordström
Rickard Nordström
@magisternordström har tränat med Imvi
"Jag har ADHD och efter träningen är jag mycket piggare efter en dag på jobbet. Testerna visar 32% högre läshastighet och 77% bättre samsyn.
Erik Diffner
35 år och har tränat med Imvi


”Jag fick felaktiga diagnoser för både utmattningsdepression och adhd innan jag fick rätt hjälp och förstod att jag hade samsynsproblem. ”

Thomas,  28 år

Testa vår patenterade VR-träning

Stärk ögonkoordinationen och förbättra koncentrationen genom att titta på film. 

Vad är ADHD?

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder på engelska, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som vanligtvis uppträder i barndomen men som ofta fortsätter in i vuxen ålder. Den kännetecknas av svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet och koncentration samt av överaktivitet och impulsivitet. Människor med ADHD kan ha svårt att organisera uppgifter, följa instruktioner och avsluta projekt. Det är ett heterogent tillstånd med olika svårighetsgrad och olika kombinationer av symptom. ADHD påverkar inte bara individens akademiska och yrkesmässiga prestationer utan också ens relationer och övergripande livskvalitet.

Några symptom och tecken

  • Uppmärksamhetsproblem: Svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet under längre perioder, lätt distraherad av yttre stimuli.
  • Hyperaktivitet: Överaktivitet, svårigheter med att sitta stilla, känner sig ofta rastlös.
  • Impulsivitet: Handlar utan att tänka på konsekvenserna, svårt att vänta på sin tur.

Diagnos och utredning

Diagnostisering av ADHD är en komplex process som innefattar en noggrann utvärdering av individens symtom, beteendemönster och livshistoria. Vanligtvis utförs diagnosen av en kvalificerad psykolog, psykiater eller specialist inom neuropsykiatri. Diagnostiska kriterier fastställda av diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10 används som riktlinjer för att bedöma om en individ uppfyller kraven för att få en ADHD-diagnos.

Utvärderingen kan inkludera en rad olika metoder, såsom intervjuer med individen och deras nära anhöriga för att samla in information om symtomens varaktighet och svårighetsgrad. Psykologiska tester kan också användas för att bedöma kognitiva funktioner och uppmärksamhetsförmåga. Dessutom kan beteendemässiga och observationella bedömningar göras för att observera individens interaktioner och beteende i olika miljöer, såsom hemmet eller skolan.

Det är viktigt att notera att diagnosen ADHD inte bara baseras på närvaron av symtom, utan också på hur dessa symtom påverkar individens dagliga livsfunktioner och förmåga att fungera i olika miljöer. En helhetsbild av individens beteende, kognitiva förmågor och livssituation beaktas under diagnosprocessen.

Efter att en ADHD-diagnos har fastställts kan olika behandlingsalternativ och stödstrategier diskuteras och implementeras för att hjälpa individen att hantera sina symtom och optimera sin funktionsförmåga. Det är viktigt att betona att diagnosen ADHD inte är en stämpel, utan snarare en vägledning för att förstå och hantera individens unika behov och utmaningar.

Att leva med ADHD

Att leva med ADHD innebär att hantera en mängd utmaningar i vardagen, men det innebär också unika styrkor och förmågor. Många personer med ADHD är kreativa, energiska och har en förmåga att tänka utanför boxen. Genom att omfamna dessa positiva egenskaper och arbeta med effektiva strategier för att hantera sina svårigheter kan personer med ADHD trivas och uppnå framgång.

Det är också viktigt att känna till att ADHD påverkar inte bara individen utan även familj, vänner och kollegor. Genom att skapa en stödjande och förstående miljö kan man underlätta för personer med ADHD att lyckas och blomstra. Utbildning och medvetenhet om ADHD är avgörande för att minska stigmatisering och främja acceptans och inkludering.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att det inte finns någon enkel lösning på ADHD. Behandling och hantering av ADHD kan vara en lång process som kräver tålamod, uthållighet och engagemang. Genom att ta små steg varje dag och arbeta mot sina mål kan personer med ADHD övervinna hinder och leva ett meningsfullt och givande liv.