Adhd-symtom och koncentrationsproblem

Om adhd

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en
neuropsykiatrisk störning som påverkar individers uppmärksamhet,
impulsivitet, koncentrationsförmåga och aktivitetsnivå.

ADD (Attention Deficit Disorder) är en äldre term som ofta användes för att beskriva en variant av adhd där hyperaktiviteten inte var lika framträdande. Numera klassificeras dessa båda tillstånd under en och samma diagnos, adhd.
Viktigt att notera är att adhd är en mycket varierande diagnos och kan
presentera sig på olika sätt hos olika individer.

Personer med adhd kan ha svårt att koncentrera sig, sitta still eller följa instruktioner. Dessa utmaningar kan påverka deras dagliga liv, inklusive inlärning och arbetsprestation.

Genom anpassade metoder och träning, som den Imvi Labs erbjuder, kan personer med adhd förbättra sin koncentration. Detta kan i sin tur ha positiva effekter på deras läsförmåga och arbetsprestation.

Förbättrad koncentration och samsyn för dig med adhd-symtom och koncentrationsproblem

Fokus på hjärnans koordination av ögonrörelser
Träning av hjärnans koordination av ögonen, förbättrar samsynen. En förbättrad samsyn avlastar hjärnan, och man kan mäta upp en förbättrad blodgenomströmning och syresättning av hjärnan. Detta ger en förbättrad koncentrationsförmåga.

Effektiv hantering av adhd och koncentrationsproblem
En förbättrad koncentrationsförmåga vid läsning är särskilt viktigt för de som har koncentrationsproblem, adhd och dyslexi.

Förbättrad läshastighet hos barn 8-15 år
Barn i åldern 8-15 år står inför en viktig period i livet vad gäller inlärning och utveckling. För den som lider av adhd och koncentrationsproblem kan den här perioden vara särskilt utmanande.

Vår metod ökar koncentrationsförmågan och läshastigheten för alla, men särskilt hos individer med dessa problem.

Imponerande resultat inom 12 veckor
Efter 12 veckors träning ser vi imponerande resultat: samtliga som har tränat minst 12 veckor har förbättrat sin läshastighet. I genomsnitt med ca 70%.
En studie vid Karolinska Institutet 2022 visade att samtliga deltagare redan efter 2 timmars träning hade signifikanta förbättringar av ögonkoordinationen.

Ökad läsuthållighet och koncentrationsförmåga
Förbättringarna inkluderar inte bara ökad läshastighet utan även bättre läsuthållighet och förbättrad koncentrationsförmåga.

Rekommendation för fortsatt träning efter 12 veckor
Under träningens gång görs tester löpande. Man ska träna dubbelt så lång tid som det tar att bli fri från symtom för samsynsproblem. Följer man denna rekommendation får man bestående förbättringar. För vissa räcker det med 12 veckor. Andra behöver träna längre.

Vi hjälper människor med adhd-symtom

Thomas fick diagnosen adhd. Trots att han fick en diagnos kände han fortfarande att den inte stämde in på honom. 

Idag har Thomas kommit fram till att orsaken till hans besvär var samsynsproblem. Han har tränat med Imvi labs och upplever stora förbättringar. Thomas adhd diagnos har plockats bort, då den var felaktig.

Se hans historia här.

Läs gärna mer på www.1177.se för mer information om adhd.